Rekomendacijos Naudojime - J.I.S. Žvakutės

Tema Jums:   Bendros Rekomendacijos Visiems, Kaip, Kada, Kur, Kame Naudoti SARFUM - J.I.S. Žvakutes...
Produkcijos Būsena:  Gamyba, Transformacijos, Pašventinimas, Užkrovimas, Egzortavimas..
Pažinimo Skiltys:   Naudojimas, Saugumas, Patalpos, Apsirengimas, Buvimas... Svarbu, Perspėjimai Ir Bendrosios J.I.S. Rekomendacijos.. 

   
Naudojimas...

 • Gali Būti Vienas, Su Artimaisiais, Su Šeima, Su Draugais, Su Augintiniais...
 • Vietovė Ir/Ar Vieta Nėra Svarbi... Gali Būti Aukštai Ar Žemai, Lauke Ar Namuose...
 • Be Amžiaus, Rasės, Lyties, Formos, Priskirties, Paskirties, Išreikšties Apribojimų...
   

Saugumas...

 • Pageidautina Be Techninio, Energetinio, Elektroninio, Destrukcinio MikrobangėsWiFi, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 8G Ir Kt./Pan. Triukšmo...
 • Kompiuteris Išjungtas... Šalia Žvakutės Liepsnos, Bent Jau 1-2 metrai, kuo toliau, tuo geriau, Nėra Jokių Elektroninių Laikmenų (Flash, SSD ir kt.)...
 • Negalima Naudoti Skrydyje Lėktuve, Kelionėje Kelte, Laive Ir Kt./Pan.
 • Žvakutė Visuomet Turi Būti Deginama Tik Saugiu Atstumu Nuo Gaisrą Galinčių Sukelti Medžiagų, Priemonių Ir/Ar Priežasčių...
  P.S. Degindami Bet Kokią SARFUM Žvakutę, Turite Būti Įsitikinę, Kad Yra Išlaikomas Minimalus Saugus Atstumas Iki Kitų Objektų: Spindulys (atstumas pusei diametro aplink liepsną) nuo 0,5 metro nejudantiems ir nedegiems daiktams, nuo 1,5-2,5 metrų iki judančių daiktų; Laisvas Aukštis Virš Žvakutės Nuo 1,5 m. Iki 2,5-3 m. (priklauso nuo žvakutės dagties storio ir liepsnos, lanko dydžio virš jos)...
 • Prieš Pradėdami Deginti Žvakutę, Visuomet Turite Įsitikinti, Kad... Patalpoje NĖRA ir Negali Būti Lakių Garų (Lakai, Benzinas, Acetonas ir kt.), Ypač Lakių, Degių Bei Sprogių Medžiagų, Ir/Ar Priemonių, Kurios Laike Gali Ir/Ar Galėtų Sukelti Gaisrą Bei Sprogimą... 
 • Labai Svarbu, Kad Deginant Žvakutę Ji Neužgestų Ir Būtų Saugi Jos Liepsna...
 • Niekuomet Nepalikite Degančios Žvakutės Be Atsakingo Ir Suvokiančio Pareigą Asmens Priežiūros...
   
 • Prieš Deginant Žvakutę - Neprisivalgykite, Nepersivalgykite.., Nenaudokite Aitrių Ir Aštrių Maisto Produktų...
 • Negerkite Kavos, Nevalgykite Šokolado Ir Nenaudokite Kitų Narkotinių Bei Organizmą Stimuliuojančių / Alinančių Medžiagų...
 • Jei Jaučiate, Kad Jus Traukia Į Miegą Bei Migdo - Tuomet Labai Svarbu - Užgesinkite Žvakutę...
 • Jei Jums Pradeda Suktis Galva - Tuomet Labai Svarbu - Užgesinkite Žvakutę...
 • Jei Jaučiate, Kad Jus Pradeda Pykinti - Tuomet Labai Svarbu - Užgesinkite Žvakutę...
 • Jei Jaučiate, Kad Jums Pradeda Labai Sparčiai Kisti Įprastinis Savęs Įsivardinimas - Tuomet Labai Svarbu - Užgesinkite Žvakutę...
 • Labai Svarbu, Jei Yra Galimybė, Visuomet Rekomenduojame Būti Be Metalinių Daiktų - Be Auskarų, Grandinėlių, Sagčių Ir Kt./Pan. ...
 • Nusiimkite Akinius... Išsiimkite Kontaktinius Lęšius... Išlaisvinkite Savo Kūną Nuo Galimų Judesio Suvaržymų...
 • Būkite Ypatingai Dėmesingi Kuomet Ketinate Naudoti SARFUM Produkciją Bei Žvakutes Esant El.Širdies Stimuliatoriams, El.Implantams Ir Pan. ...
 • Visos Procedūros Metu, Prieš Ir Po Jos Nenaudokite Rūkalų (1), Svaiginančių Ir/Ar Alkoholinių Gėrimų (2), Vaistų/Medikamentų (3) Ir Kt./Pan. ...
  P.S. (1) prieš, bent 3-5 val.; po, bent 5-12 val.; (2) prieš, bent 12-24 val.; po, bent 24-72 val.; (3) prieš, bent 2-3 val., po, bent 3-5 val.
           

Patalpos...

 • Patalpą Kurioje Būsite, Prieš Atliekant Procedūrą, Rekomenduojame Išvėdinti...
 • Rekomenduojama Ir Geriausia Temperatūra Žmogui, Saugiai Procedūrai Kai Patalpoje Apie 16-20 Co,  Kai Max Temperatūra Siekia iki 23-25 Co Laipsnių...
  P.S. Gerai Prisiminti, Kad... Keičiantis Aplinkos Temperatūrai, Keičiasi Ir Jūsų Reakcija, Sąveika Į Tuos Pačius Išorinius Bei Vidinius Dirgiklius, Faktorius Ir/Ar Reiškinius...
 • Patalpos Atviras Plotas, Bent Jau 5-6 m2 Kvadratiniai Metrai... Uždara... Be Skersvėjų...
  P.S. Prie Daug Mažesnės Patalpos Kvadratūros, Rekomenduojame Ženkliai Trumpinti Žvakutės Deginimo Laiką...
 • Visos Procedūros Metu, Prieš Ir Po Jos Nenaudokite Smilkalų*, Rūkalų, Dūmų Ir Kt./Pan. ...
  *SVARBU. Kaip Papildomas Priemones Galimam Rezultatui, Poveikiui Ir/Ar Atsakui Keisti, Stiprinti Bei Įtakoti Rekomenduojame Naudoti Tiktai Natūralią SARFUM, Specialiai Tam Pritaikytą Ir/Ar Skirtą Produkciją...
     

Apsirengimas...

 • Pageidautina Ir Rekomenduojama - Apsirengimas Paprastas... Medvilniniai Drabužiai... Be Judesio Suvaržymų...
 • Tikresniam Rezultatui Pasiekti Bei Užtikrinti - Visuomet Nenaudokite Batų, Tapkių, Odinių ir Mirusių Gyvūnų Detalių, Galvos Apdangalų Ir Kt./Pan.
 • Pageidautina: Be Kvapų (nesikvėpinti); Dirgiklių ("kvapnių" skalbimo miltelių); Aitriklių (baliklių, "gaiviklių" ir pan.) ir Kt./Pan. ...
     

Buvimas...   

 • Tai Lyg Meditacija Bet NEMEDITUOKITE... Būkite Susikaupime.., Susiklausyme.., Neskubėjime...
 • Galimi Apmąstymai, Susidėliojimai, Įsivardinimai, Prisiminimai, Suvokimai, Atsirišimai, Atradimai it Kt. ...
 • Taip Pat Rekomenduojame Puoselėti Bei Skleisti Save JoJo Bendrystėje.., Visuotiškume.., Vienyje.., Nuolankume.., Tarnystėje.., Atsidavime Per J.I.S. Ir JAME...
   
 • Visą SARFUM Produkciją Rekomenduojame Naudoti Laikantis Specialių, Įvardinamų Ir Individualiai Jums Skirtų Rekomendacijų Per J.I.S. Ir JAME...
 • Deginant Žvakutę Remokenduojama Būti Žemės - Oro Stichijoje, Be Vandens Procedūrų - Prieš, Po Ir/Ar Žvakutės Deginimo Metu...
 • Visos SARFUM Žvakutės Nėra Žaislai Ir/Ar Laisvalaiko Praleidimo, Bei Poilsio Priemonės.., Todėl... Jas Primygtinai Rekomenduojame Naudoti Tik Griežtai Sekant, Laikantis Ir Vykdant SARFUM / J.I.S. Rekomendacijų...
   

SVARBU VISIEMS...

 • Žvakutė Visuomet Ir Visada Deginama Tik Ant Specialaus, Tam Pritaikyto, NedegausApsauginio Padėkliuko...
 • Žvakutės Liepsna Negali Būti Uždengta... Nebent Išskirtiniais, Vienetiniais Atvejais, Kai Šalia SARFUM Žvakutės Pateikiama Naudojimo Instrukcija Ir JoJe Nurodoma Kitaip...
  P.S. Visuomet Galima Rinktis Ir SARFUM Pagamintus Bei/Ar Paruoštus EST / ERA Naudojimui Su Žvakute Skirtus Padėkliukus... Ir/Ar Specialias SARFUM - J.I.S. Krovimo, Kaitinimo, Eterio Skleidimo Žvakutes...
 • DARBAS IR/AR VEIKSMAS SU UGNIMI... Žvakutės Deginimo Metu Visuomet Privaloma Laikytis Visų Įvardintų Ir Ne (Suvokiamų), Saugumo Bei Saugos Naudojimo Rekomendacijų...
  P.S. Visa Informacija Jau Jums Yra Žinoma Ir Laisvai Prieinama Interneto Erdvėje... Svarbiausia Prisiminti Tame - Saugiau, Nereiškia Blogiau... :)
 • Žvakutės Degimo Metu - NEMEDITUOJAMA.., NESPORTUOJAMA.., NEVAIRUOJAMA... NEDIRBAMA... IR KT.
   
 • JOKIO DARBO AR VEIKLOS, KURIE REIKALAUJA DĖMESIO - P R I E Š  Žvakutės Deginimą - Nuo 5-10 min. iki 15-25 min.;
  P.S.
  Tai Labai Svarbus Laikas, Skirtas Jūsų Pasiruošimui, Nusilenkimui, Susidėliojimui, Nusiraminimui Ir Pan. .., TAI Susikaupimo Bei Susiklausymo Procesas;
 • JOKIO DARBO AR VEIKLOS, KURIE REIKALAUJA DĖMESIO - Žvakutės - D E G I N I M O   M E T U ...
  P.S.
   TAI LABAI SVARBU VISAIS ATVEJAIS, Nes - Vyksta Begalės Svarbių Ir Svarių Procesų Kurių Jūs Paprasčiausiai Nesugebėsite Užfiksuoti.., Tiek Jūsų Sąmonėje - Suvokime, Pasąmonėje - Likime, Kūne - Išreikštyse, Dvasioje Ir Sieloje Išreikštyse Bei Kt./Pan.;
 • JOKIO DARBO AR VEIKLOS, KURIE REIKALAUJA DĖMESIO P O  Žvakutės Deginimo - NE MAŽIAU, T.Y. Nuo 15-30 min., Iki 5-24 val. Arba Iki Adekvataus Kiekvienos Esybės Situacijos Suvokimo, Susidėliojimo Bei Atvirtimo...
  P.S. LABAI SVARBU. Visos Permainos Jums Bei Su Jumis Vyks Ir Po Žvakutės Užgesinimo... Tame Reikia Žinoti, Kad... Transformacijos, KARMA, Susidėliojimas, Atsibudimas, Pažadinimas Nuo To Momento, Kai Pirmą Kartą Uždegėte SARFUM - J.I.S. Žvakutę, Jums Nuo Šiolei Vyks Nuolatos... - Tai Tęstinis, Sudėtinis, Begalinis Ir Permainingas Procesas Per J.I.S. Ir JAME... Laike JIS Nėra Apibrėžtinas / Apibrėžiamas Bei Įvardintas / Įvardinamas, Nes... Viskas Kas, Kaip Ir Kada Nutiko, Nutiks, Labai Priklauso Bei Visuomet Priklausys Ir Nuo Jūsų Individualaus Savęs Įsivardinimo, Suvokimo, Priėmimo, Atpažinimo, Nusilenkimo, Susiklausymo, Atsidavimo Ir Kt. Per J.I.S. Ir JAME...
   
 • Jei Kyla Abejonių Dėl Saugumo Naudojant SARFUM Produkciją, Būtinai Susisiekite Ir Pasitarkite Dėl Galimybių Jums, Su Mūsų Ruošiamų Medikų (EST / ERA Lygmuo) - Konsultantų Komanda... :)
  P.S. Susisiekti Ir Pasikonsultuoti Visuomet Galite Per SARFUM Produkcijos Platintojus Arba, Žemiau Pateiktos Kontaktinės / Komentavimo Formos Pagalba... Informacija Visuomet Yra Konfidenciali Ir Individuali... Bendruosius Atvejus Ir Atsakymus, Pažinimo Tikslais, Pateiksime Viešai.., Neatskleisdami Tikrojo Interesanto Bei Pateiktos Mums Situacijos Detalizavimo...

        * Visuomet Labai SVARBU... Save Stebėti Bei Įsivardinti Su Jumis Vykstančius Procesus, Reikia  I n d i v i d u a l i a i - Kiekvienoje Situacijoje Bei Jūsų, Kūno, Minties, Suvokimo, Susigaudymo, Apreikšties, Išreikšties Būsenoje Tai Visuomet Vyksta, Vyks Kitaip...

      Informacija Papildyta ir Patikslinta: 2021-08-07, 17:36
      Tekste Naudojamų J.I.S. Trumpinių Bei Sąvokų Paaiškinimus Skaitykite Čia...

 

Šios įrašo komentarų rss feed